Burčákový pochod 2020

Tradiční událost - Burčákový pochod 2020 se jako tradičně koná v obci Mutěnice, a to v sobotu 10. října 2020. Náš spolek zajišťuje přepravu osob z Olomouce a Přerova na místo konání události a z obce Mutěnice zpět do Přerova a Olomouce. Na výběr budou 3 turistické trasy v obci Mutěnice, dále bude možné na akci vyrazit z oblasti rybníků před obcí. Akce se mohou zúčastnit i jiné osoby, než členové spolku.

Hlavní informace:

Datum konání: sobota 10. října 2020

Místo odjezdu - Olomouc: parkoviště na ulici Fügnerova nebo autobusové nádraží (bude upřesněno) v 6:00

Místo odjezdu - Přerov: parkoviště u zimního stadionu - ulice U Hřbitova v 6:30

Odjezd z Mutěnic: podle parkování autobusu buď z fotbalového hřiště na ulici Brněnská v obci nebo od obecního úřadu v 17:30

Místo příjezdu: pro Přerov i Olomouc shodné s místem odjezdu

Cena za osobu: 380,- Kč

Upřesnění časů a místo odjezdů bude poskytnuto nejpozději týden před konáním akce na emaily registrovaných účastníků!

Detailní obsah smlouvy:

 • My jsme: spolek EDUCANOVA, z.s., IČ: 06445861, se sídlem Želatovská 266/20, 750 02 Přerov. Kontaktovat nás můžete na emailu educanova@seznam.cz. My Vás budeme kontaktovat z této emailové adresy nebo z jiných emailových adres zřízených na doménovém jméně educanova.cz (např. mail@educanova.cz).
 • Přihlašování na tuto akci (zaslání nabídky k uzavření smlouvy) může příjemce učinit prostřednictvím registračního formuláře s vyplněním všech požadovaných údajů na této adrese internetových stránek spolku: http://educanova.cz/udalosti/burcakovy-pochod/.
 • V přihlašovacím formuláři je třeba uvést z jakého města pojedete - pro tyto účely slouží kolonka zpráva.
 • Závazkem našeho spolku je přeprava Vaší osoby z Olomouce nebo Přerova do obce Mutěnice a zpět dne 10. 10. 2020. V případě objednávky přepravy pro více lidí se smlouva vztahuje i na ně. Přeprava proběhne autobusem.
 • Předpokládaný odjezd je dne 10. 10. 2020 z Olomouce z parkoviště na ulici Fügnerova nebo za autobusového nádraží v 6:00 a z Přerova, parkoviště za zimním stadionem na ulici U Hřbitova v 6:30, předpokládaný odjezd z Mutěnic do Přerova je v 17:30 z parkoviště autobusů v obci Mutěnice. Upřesnění časů a míst odjezdů bude poskytnuto nejpozději týden před konáním akce.
 • V případě čekání na účastníka nebo účastníky pro jejich zpoždění u odjezdu z Olomouce, Přerova nebo z Mutěnic jsou tito povinni uhradit rukou společnou a nerozdílnou náklady, které s čekáním vzniknou (zejména cena za čekání autobusu).
 • Účastníci přepravy jsou povinni se dostavit na místo odjezdu v Olomouci nebo Přerově a i v Mutěnicích s dostatečným časovým předstihem ve stavu způsobilém přepravy. V případě, že se některý účastník nedostaví ve stanovený čas odjezdu, nejsme povinni na takového účastníka čekat a tomuto účastníkovi zaplacená cena přepravy propadá pro hrubé porušení smlouvy.
 • Za stav nezpůsobilý k přepravě je považován zejména infekční zdravotní stav a stav zjevné opilosti způsobený aplikací alkoholu či jiné návykové látky. Radostný stav z ochutnávání burčáku však na škodu není :).
 • V případě, že se účastník dostaví na místo odjezdu v Olomouci, Přerově nebo v Mutěnicích  ve stavu nezpůsobilém, není mu spolek povinen umožnit zúčastnit se přepravy a v případě již probíhající přepravy jej může vyloučit z přepravy bez náhrady pro hrubé porušení smlouvy.
 • Spolek si vyhrazuje právo zrušit akci a odstoupit od smlouvy nejpozději 3 dny před jejím konáním, pokud nebude autobus pro přepravu osob na akci zcela zaplněn nebo z jiných vážných důvodů - např. protipandemická opatření či zásah vyšší moci. V takovém případě spolek bez zbytečného odkladu vrátí peníze na bankovní účty, ze kterých je obdržel.
 • Smlouva je uzavřena v okamžik potvrzení objednávky v souladu s obchodními podmínkami (dostupné zde: http://educanova.cz/doc/educanova_obchodni_podminky.pdf), které jsou nedílnou součástí smlouvy.
 • Účastníkovi vzniká práva účastnit se přepravy až zaplacením ceny za přepravu.
 • Cena za přepravu je 380,- Kč za osobu a je splatná do 5 dnů ode dne potvrzení objednávky na bankovní účet spolku č. 2701296149/2010 pod VS sestávajícím z prvních 6 číslic rodného čísla objednatele a zároveň s uvedením objednatele ve zprávě pro příjemce

 


Závazné přihlášení na Burčákový pochod 2020


Odesláním formuláře je objednávka závazná a zároveň souhlasíte
s obchodními podmínkami a zásadami pro zpracovávání osobních údajů!

Obsah smlouvy k dispozici zdeEDUCANOVA, z.s.

IČ / DIČ: 06445861 / CZ06445861


Sídlo: Přerov
E-mail: educanova@seznam.cz

Číslo BÚ: 2701296149/2010
Odkaz na OR: www.justice.cz

Předseda: Mgr. Jan Grepl


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace