Burčákový pochod 2019

Tradiční událost - Burčákový pochod 2019 se jako tradičně koná v obci Mutěnice, a to dne 12. 10. 2019. Náš spolek zajišťuje přepravu osob z Přerova na místo konání události a z obce Mutěnice zpět do Přerova. Na výběr budou 3 turistické trasy v obci Mutěnice, dále bude možné na akci vyrazit z oblasti rybníků před obcí. Akce se mohou zúčastnit i jiné osoby, než členové spolku.

 

 

Hlavní informace

Datum konání akce: 12. 10. 2019

Místo odjezdu: Přerov, parkoviště u zimního stadionu - ulice U hřbitova (6:30)

Odjezd z Mutěnic: Mutěnice, parkoviště autobusů - minulé roky bylo na hrišti v centru obce (17:00 až 18:00)

Místo příjezdu: Přerov, parkoviště u zimního stadionu (ve večerních hodinách)

Upřesnění časů a míst odjezdů bude poskytnuto nejpozději týden před konáním akce na emaily registrovaných účastníků této akce.

Cena za osobu: 350,- Kč

Detailní obsah smlouvy:

 • My jsme: spolek EDUCANOVA, z.s., IČ: 06445861, se sídlem Želatovská 266/20, 750 02 Přerov. Kontaktovat nás můžete na emailu educanova@seznam.cz. My Vás budeme kontaktovat z této emailové adresy nebo z jiných emailových adres zřízených na doménovém jméně educanova.cz (např. mail@educanova.cz).
 • Přihlašování na tuto akci (zaslání nabídky k uzavření smlouvy) může příjemce učinit prostřednictvím registračního formuláře s vyplněním všech požadovaných údajů na této adrese internetových stránek spolku: http://educanova.cz/udalosti/burcakovy-pochod-2019/.
 • Závazkem našeho spolku je přeprava Vaší osoby z Přerova do obce Mutěnice a zpět dne 12. 10. 2019. V případě objednávky přepravy pro více lidí se smlouva vztahuje i na ně. Přeprava proběhne autobusem.
 • Předpokládaný odjezd je dne 12. 10. 2019 z Přerova, parkoviště za zimním stadionem na ulici U Hřbitova v 6:30, předpokládaný odjezd z Mutěnic do Přerova je mezi 17:00 až 18:00 z parkoviště autobusů v obci Mutěnice. Upřesnění časů a míst odjezdů bude poskytnuto nejpozději týden před konáním akce.
 • V případě čekání na účastníka nebo účastníky pro jejich zpoždění u odjezdu z Přerova nebo z Mutěnic jsou tito povinni uhradit rukou společnou a nerozdílnou náklady, které s čekáním vzniknou (zejména cena za čekání autobusu).
 • Účastníci přepravy jsou povinni se dostavit na místo odjezdu v Přerově i v Mutěnicích s dostatečným časovým předstihem ve stavu způsobilém přepravy. V případě, že se některý účastník nedostaví ve stanovený čas odjezdu, nejsme povinni na takového účastníka čekat a tomuto účastníkovi zaplacená cena přepravy propadá pro hrubé porušení smlouvy.
 • Za stav nezpůsobilý k přepravě je považován zejména infekční zdravotní stav a stav zjevné opilosti způsobený aplikací alkoholu či jiné návykové látky. Radostný stav z ochutnávání burčáku však na škodu není :).
 • V případě, že se účastník dostaví na místo odjezdu v Přerově nebo v Mutěnicích  ve stavu nezpůsobilém, není mu spolek povinen umožnit zúčastnit se přepravy a v případě již probíhající přepravy jej může vyloučit z přepravy bez náhrady pro hrubé porušení smlouvy.
 • Spolek si vyhrazuje právo zrušit akci a odstoupit od smlouvy nejpozději 3 dny před jejím konáním, pokud nebude autobus pro přepravu osob na akci zcela zaplněn. V takovém případě spolek bez zbytečného odkladu vrátí peníze na bankovní účty, ze kterých je obdržel.
 • Smlouva je uzavřena v okamžik potvrzení objednávky v souladu s obchodními podmínkami (dostupné zde: http://educanova.cz/doc/educanova_obchodni_podminky.pdf), které jsou nedílnou součástí smlouvy.
 • Účastníkovi vzniká práva účastnit se přepravy až zaplacením ceny za přepravu.
 • Cena za přepravu je 350,- Kč za osobu a je splatná do 5 dnů ode dne potvrzení objednávky na bankovní účet spolku č. 2701296149/2010 pod VS sestávajícím z prvních 6 číslic rodného čísla objednatele a zároveň s uvedením objednatele ve zprávě pro příjemce

Upozornění: Od 30. 9. 2019 do 7. 10. 2019 se účastníme expedice na Ukrajině, na veškeré emaily a dotazy tak budeme reagovat až druhý říjnový týden - tj. týden před konáním akce. Děkujeme za pochopení :).